Visuelle referater

v/ HoedtHolstebro

Visuelle referater bruges for eksempel til møder, konferencer eller foredrag.  

Det kaldes også graphic/visual recording eller live tegning.

HoedtHolstebro kommer ud til lederseminarer, medarbejderdage, workshops og meget andet, hvor vi med tegninger fastholder, viderefører og skaber engagement med vores illustrationer.

Det kan også være ved en til en sparring med eksempelvis en forfatter eller design- og produktudvikling med teams.

 

Det foregår ved, at en eller flere illustratorer/visuelle facilitatorer understøtter begivenhedens budskaber, keywords og temaer ved at tegne indhold og oplevelser fra dagen på store stykker papir – eller digitalt på iPad.

 

Det at se noget komme til live – her i en tegning af det der bliver talt om, mens der bliver talt om det, flytter ofte samtalen. Det fastholder opmærksomheden og pirrer nysgerrigheden.

Samtalen bliver hurtigt mere konkret og målrettet. Det bliver lettere at forstå meninger.

Overblikket og forståelse for især komplekse emner bliver forstærket – fordi der nu er noget meget håndgribeligt at tale ud fra. Det mindsker misforståelser og det hjælper med hurtigere at træffe beslutninger – det giver i sidste ende resultater på bundlinjen.

 Hos HoedtHolstebro har vi erfaring med at tegne i rigtig mange sammenhænge.

Om det så er sammen med og for forfatteren, der gerne vil skabe overblik over kriminalromanen og det dertil hørende persongalleri, eller det er direktionen der skal have nogle billeder på snakken og udviklingen af næste 5 års strategi eller om det er til de helt store konferencer med massevis af oplægsholdere, gruppedebatter osv. så tegner vi og hjælper med forlængelse af hukommelsen af det oplevede.

Vi giver deltagerne en anderledes og inspirerende oplevelse at dele og tage med hjem – et billede, siger jo som sagt, mere en 1000 ord.